Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Modalen kommunestyre

Kommunestyret er øvste styringsorganet i ein kommune og har eit særleg ansvar for den heilskaplege styringa av kommunen.

Som øvste plan- og budsjettorgan er det viktig å gjere ei rettvis fordeling mellom ulike interessar og prioritere innafor den samla ressursramma som kommunen rår over.

Modalen kommunestyre har 13 medlemmer og er ikkje partipolitisk samansett. Representantane kjem frå 2 bygdelister: Samlingslista og Solrenningslista.

Ordførar Tom Kristian Thorsen 2015 - 2019

Ordførar Knut Moe 2011-2015

Laster...