Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Modalen kommune er leia av rådmann Jo Bjarte Tømmerbakke

 

Med verknad frå 01.01.2013 er kommunen organisert med ein to-nivå-modell og ein stabfunksjon hjå rådmannen.

Det er sett fokus på korleis personalressursane er organiserast best mogleg for å løysa dei utfordringane som kommunen har til ei kvar tid og for å ha ei enkel organisering med klare ansvars- og arbeidsoppgåver.

Sentraladministrasjonen er tillagt strategisk leiing og stabs/støttefunksjonar for heile kommunen.

Laster...