Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplanen

Arkivplanen skal nyttast som eit arbeidsreiskap av alle tilsette i Modalen kommune. Målet er at alle som handterer dokument som vert til som ledd i den virksomheten kommunen driv, skal kunna finna informasjon om kva retningslinjer som må følgjast, og kva løysningar kommunen har på arkivområdet.

Arkivplan vert oppdatert jevnleg. Det vert sendt ut melding til berørte partar umiddlebart ein revisjon/korrigering er utført.

Alle brukarar har ansvar for å gje tilbakemelding på den informasjon som er i arkivplanen. Om registrerte opplysningar ikkje er korrekte eller endringar er gjort, skal ein ta kontakt med arkivleiar. Arkivleiar er Anneli V. Lilletvedt ta kontakt på telefon 56 59 90 00 eller e-post: anneli.vatle.lilletvedt@modalen.kommune.no

Arkivleiar vil ha det daglege ansvar for å følgja opp arkivplanen.

Laster...