Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta

Arkivtenesta i Modalen kommune er organisert med eit felles postmottak. Lokalisert på kommunehuset på Mo.

Kommunen har valt å organisere seg på denne måten (ansvar og mynde er meir konkret skildra i eiget kapittel i arkivplanen);

Skjermbilde (249)

Følgende avdelingar sine administrative arkiv er omfatta av sentralarkivet;

 • Rådmann med stab (personal, kommunekasse, kundetorg, økonomi, næring, Nav og flyktingetenesta frå mai 2016)
 • Kultur
 • Teknisk avdeling
 • Landbruk felles landbrukskontor med Meland
 • Helseavdeling
 • Pleie og omsorg
 • Mo skule
 • Modalen barnehage

Sakarkivet er fulllektronisk frå 10.02.2014 og har følgande arkivdelar;

Arkivdelar

Særskild om fagsystem

 • Kvar avdelingsleiar har systemansvar for sitt fagsystem (sjå bilde under)
 • Kvar leiar har ansvar for å utvikle rutinar, retningslinjer og instruksar for sakshandsaming i fagsystema.
 • Arkivleiar som også er avdelingsleiar for Kundetorget har ansvar for arkivrutinar på alle avdelingane
 • Oversikt over alle elektroniske system kommunen nyttar finst under kapittelet om arkivbehaldning
Laster...