Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Internkontroll og årshjul

Jf. forskrift om offentlege arkiv § 4 skal; «den øvste leiinga i organet må sjå til at arkivarbeidet blir omfatta av organets internkontroll». Modalen kommune har valt å nytte KF Kvalitetsstyring som verktøy for kommunen sin internkontroll jf. kommunelova kapittel 25.

Kommunen ønskjer også å nytte arkivplan.no som verktøy for kommunen sin arkivplane. Arkivplanen skal nyttast som eit arbeids- og styringsverktøy for arkivleiar i kommunen. I mappa under (internkontroll og arkivplan) finn ein oversikt over kva type informasjon som er skildra i dei einskilde verktøya.

I arbeidet med «orden i eiget hus» nyttar vi difor rammverket skildra i Digitaliseringsdirektoratet si rettleiing «Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet» og deira rammeverk for etablering av internkontroll (sjå figur under).

rammeverkfigur

Laster...