Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Oppdatering av arkivplanen

Arkivplanen skal nyttast som eit arbeidsreiskap for arkivleiar som har det daglege ansvar for å følgja opp arkivplanen. Målet er at alle som handterer dokument som vert til som ledd i den virksomheten kommunen driv, skal kunna finna informasjon om kva retningslinjer som må følgjast, og kva løysningar kommunen har på handsaming av dokumentasjonsforvaltninga. Alle brukarar har ansvar for å gje tilbakemelding på den informasjon som er i arkivplanen. Om registrerte opplysningar ikkje er korrekte eller endringar er gjort, skal ein ta kontakt med arkivleiar.

Arkivplan vert med jamne mellomrom, og minst ein gang pr. år. Den årlege gjenomgangen av arkivplane skal skje kvart år 15. november. Det vert sendt ut melding til berørte partar umiddlebart etter at ein revisjon/korrigering er utført.

Neste revisjon 15.11.21 

Arkivleiar er Anneli V. Lilletvedt ta kontakt på telefon 56 59 90 00 eller e-post: anneli.vatle.lilletvedt@modalen.kommune.no

Historiske arkivplanar blir arkivert i kommunen sitt sak-arkivsystem. Dei historiske planane som blir periodisert i arkivplan.no ligg på det øvste nivået i denne planen.

Laster...